МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ВІДДІЛ ОСВІТИ ОЛЕКСАНДРІВСЬКОГО РАЙОНУ м.Запоріжжя

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Атестація педагогічних працівників

Нормативно-правове забезпечення атестації педагогічних працівників

Переважна більшість запитань, які виникають у процесі атестації, урегульовано чинним Типо­вим положенням про атестацію педагогічних працівників України, затвердженим наказом Мі­ністерства освіти і науки України від 06.10.2010р. № 930 "Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників”, зареєстрова­ним у Міністерстві юстиції України 14.10.2010 р. за № 1255/18550 (зі змінами, далі — Типове поло­ження). Однак питання проведення атестації педа­гогів загальноосвітніх навчальних закладів регулю­ють ще й інші нормативно-правові акти.

 

Кодекс законів про працю України (ст. 40,41,96).

 

Закони України:

"Про освіту” (ст. 54-58);

"Про загальну середню освіту” (ст. 24,26,27,41,48).

"Про дошкільну освіту” (ст. 19,20,21,25,26,29,30,32).

 

Постанови Кабінету Міністрів України:

від 14.06.2000 р. №963 "Про затвердження пере­ліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників”;

від 26.04.2003 р. №632 "Про реалізацію статті 54 Закону України «Про освіту» та статті 48 Закону України «Про вищу освіту»”;

від 27.08.2010 р. №787 "Про затвердження пере­ліку спеціальностей, за якими здійснюється під­готовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра”;

від 20.06.2007р. №839 "Про затвердження пе­реліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста".

 

Накази МОН (МОНмолодьспорту) України:

• Наказ Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 р. № 930 "Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних праців­ників”;

• Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.12.2011 р. № 1473 "Про за­твердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників”;

• Наказ Міністерства освіти і науки від 08.08.2013р. №1135  "Про затвердження змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників”
• Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005р. №557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних роз­рядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ”;

• Наказ Міністерства освіти України від 15.04.1993 р. № 102 "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти”;

• Наказ Міністерства освіти і науки України від 09.03.2011 р. №216 "Про делегування повнова­жень щодо атестації педагогічних працівників”;

• Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 26.01.2012р. №69 "Про створення авторських творчих майстерень учителів на базі інститутів післядипломної педагогічної освіти”.

• Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.06.2013 № 665 «Про затвердження кваліфікаційних характеристик професій (посад) педагогічних та науково-педагогічних працівників навчальних закладів»

 

Листи МОН (МОНмолодьспорту) України:

• від 10.09.2013 р. № 1/9-617 "Про застосування Типового положення про атестацію педагогічних працівників"

• від 25.10.2012 р. № 1/9-779 "Щодо атестації пе­дагогічних працівників”;

• від 23.09.2011 р. № 1/9-727 "Про застосування деяких норм Типового положення про атестацію педагогічних працівників”;

• від 06.01.2011 р. № 1 /9-6 "Про застосування Ти­пового положення про атестацію педагогічних працівників”;

• від 20.01.2011 р. № 1/9-34 "Про атестацію пра­цівників психологічної служби системи освіти”;

• від 26.01.2011 р. № 1/9-44 "Про застосування деяких норм Типового положення про атестацію педагогічних працівників”;

• від 22.02.2011 р. № 1/9-118 "Про застосування деяких норм Типового положення про атестацію педагогічних працівників”.

 

Орієнтовний перелік питань для аналізу стану організації і проведення атестації педагогічних працівників у закладах освіти району

 1. Компетентність керівництва закладу освіти в нормативних документах щодо атестації педагогів.
 2. Аналіз перспективних та річних планів атестації та курсової перепідготовки педагогічних кадрів закладу освіти, їх відповідність вимогам чинного законодавства з атестації педагогічних кадрів (своєчасність проходження атестації педпрацівниками закладу). Своєчасність корекції вищезазначених планів.
 3. Наявність заяв працівників або подання керівника (педагогічної ради навчального закладу) про позачергову атестацію, присвоєння педагогічного звання (подання МО, педагогічної ради).
 4. Стан ведення особових справ педагогів щодо атестації: оформлення атестаційних листів, наявність копій посвідчень про проходження курсів підвищення кваліфікації.
 5. Кількісний та персональний склад атестаційної комісії (якісний склад, погодження з профспілковим комітетом навчального закладу, затвердження наказом керівника тощо).
 6. Аналіз наказів з атестації - про створення атестаційної комісії (до 20 вересня) - про затвердження складу педпрацівників, які атестуються (до 20 жовтня) - про хід атестації (з 16.03. по 31.03) - про результати атестації педагогічних працівників районною атестаційною комісією (до 15 квітня).
 7. Аналіз протоколів засідань шкільної атестаційної комісії.
 8. Аналіз матеріалів вивчення системи роботи педагогів, які атестуються - плани вивчення системи, досвіду роботи; - записи у книгах внутрішкільного контролю; різноманітні аналітичні матеріали(схеми, таблиці, довідки тощо); узагальнені матеріали анкетування колег по роботі, учнів, батьків; кваліметрична оцінка діяльності педпрацівників, що атестуються; медіаматеріали; матеріали узагальнення перспективного досвіду роботи (на присвоєння педагогічного звання «вчитель-методист»).
 9. Управління атестаційним процесом у навчальному закладі.
 10. Аналіз реалізації основних завдань атестації (стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності навчально-виховного процесу).
 11. Аналіз системи роботи керівництва навчального закладу щодо заохочення педагогів, які атестуються.
 12. Аналіз кваліфікаційного рівня педагогічних працівників закладу за останні 5 років.
 13. Висновки і пропозиції щодо подальшого забезпечення необхідних умов реалізації чинного законодавства про атестацію педкадрів.

 

Орієнтовний перелік матеріалів, обов’язкових для розміщення в «Атестаційному куточку»

 1. Типове положення про атестацію педагогічних працівників (зі змінами).
 2. Перспективний план проходження атестації та проходження курсів підвищення кваліфікації.
 3. Заходи навчального закладу по проведенню атестації педагогічних працівників у поточному навчальному році.
 4. Наказ про створення атестаційної комісії (до 20 вересня).
 5. Графік роботи атестаційної комісії в поточному навчальному році, затверджений наказом директора школи до 20 жовтня.
 6. Графік проходження курсів підвищення кваліфікації у поточному році.
 7. Список учителів, які атестуються в поточному навчальному році, затверджений наказом директора школи до 20 жовтня.
 8. Графіки проведення відкритих уроків, позакласних заходів, засідань шкільних МО тощо, де можна ближче познайомитися з роботою вчителя, який атестується. 

 

Типове положення про атестацію педагогічних працівників Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20 грудня 2011 року № 1473