МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ВІДДІЛ ОСВІТИ ОЛЕКСАНДРІВСЬКОГО РАЙОНУ м.Запоріжжя

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Державна атестація та контроль навчальних закладів

Атестація є основною формою державного контролю за діяльністю навчальних закладів незалежно від їх підпорядкування, типу та форм власності і проводиться з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти. 

Атестація навчальних закладів проводиться не рідше одного разу на десять років. Позачергова атестація дошкільних та загальноосвітніх  навчальних закладів усіх форм власності може здійснюватись, як виняток, лише за рішенням Міністерства освіти і науки України за поданням органу громадського самоврядування навчального закладу або відповідного органу управління освітою.

Атестація навчальних закладів здійснюється шляхом проведення атестаційної експертизи.

Про порядок проведення державної атестації читати детальніше

 

В 2015 - 2016 навчальному році атестація проходитиме згідно Порядку, затверженого наказом Міністерства освіти і науки від 30.01.2015 № 67.

Відповідно до Порядку департаментом освіти і науки, молоді та спорту Запорізької міської ради скореговано графік проведення державноі атестації навчальних закладів міста Запоріжжя в 2015 - 2016 навчальному році.

 

Наказ Міністерства освіти і науки України від 30.01.2015 № 67 "Про затвердження порядку державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних закладів"

Наказ ДОНМС ЗМР від 03.04.2015 № 148р "Про внесення змін до графіку державної атестації навчальних закладів м.Запоріжжя"

 

Державна атестація навчальних закладів м.Запоріжжя 

 

Державний контроль (далі - контроль) за діяльністю навчальних закладів м.Запоріжжя здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної політики у галузі освіти, дотримання законодавства України про освіту, виконання інших нормативно-правових актів, що регламентують діяльність управління освіти і науки департаменту, територіальних відділів освіти, молоді та спорту, навчальних закладів міста, захист прав та законних інтересів учасників навчально-виховного   процесу,   правомірності   дій   посадових   осіб   щодо реалізації принципів державної політики в галузі освіти; дотримання конституційних прав громадян на освіту та соціальних гарантій учасників навчально-виховного процесу; збереження єдиного освітнього простору на території міста шляхом дотримання всіма суб'єктами системи освіти державних освітніх стандартів та нормативів; удосконалення механізму управління якістю освіти (формування умов і результатів освіти) в межах компетенції управління освіти і науки департаменту; здійснення аналізу та прогнозування основних тенденцій розвитку системи освіти або її складових.

Контроль за діяльністю навчальних закладів здійснюється на  плановій основі відповідно до ст.5 Закону України   «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», що забезпечується шляхом  розробки  перспективних  і поточних планів контролю з визначенням періодичності та черговості форм контролю.

Позаплановий  державний  контроль  проводиться  відповідно  до  ст.6 Закону  України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

Органи управління освітою щороку розробляють план контролю  за діяльністю навчальних закладів на наступний рік на підставі Перспективного плану контролю за діяльністю навчальних закладів і доводять його до відома керівників навчальних закладів.

Перспективний плану контролю за діяльністю навчальних закладів складається на 10 років відповідно до встановлених та затверджених наказом органу управління освіти ступенів ризику від провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі освіти (далі – ступені ризику) погоджується з управлінням освіти і науки, затверджується наказом по територіальному відділу освіти.

До Перспективного плану контролю за діяльністю навчальних закладів вноситься термін державної атестації навчального закладу та заходи контролю за діяльністю навчального закладу: для навчальних закладів високого ступеню ризику – один раз на рік, для навчальних закладів середнього ступеню ризику – один раз на 3 роки, для навчальних закладів незначного  ступеню ризику – один раз на 5 років.

Щороку здійснюється корекція Перспективного плану контролю задіяльністю навчальних закладів в разі зміни ступеню ризику, встановленого для навчального закладу.

Основними формами державного контролю є державна атестація, інспектування, комплексні та тематичні перевірки (п.3. Порядку здійснення державного контролю за діяльністю навчальних закладів).

 

Інспектування є однією з форм державного нагляду за діяльністю навчальних закладів.

Інспектування навчальних закладів проводиться з метою виявлення порушень вимог законодавства щодо надання освітніх послуг і державних стандартів освіти та запобігання таким порушенням.

Зміст, види і періодичність перевірок загальноосвітніх навчальних закладів визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше як два рази на рік. Перевірки з питань,  не пов'язаних з навчально-виховною роботою закладу, проводяться його засновником (власником) відповідно до законодавства (ст.117 Положенняпро загальноосвітній навчальний заклад).

Інспектування здійснюється шляхом проведення комплексної або вибіркової перевірки, що може бути плановою або позаплановою, виїзною або невиїзною.

 

Інспектування здійснюється за напрямами:

  • виконання навчальним закладом положень Конституції та законів України, інших нормативно-правових актів з питань освіти;
  • дотримання навчальним закладом вимог державних стандартів освіти;
  • якість підготовки навчальним закладом учнів (вихованців);
  • організація у навчальному закладі навчально-виховної і навчально-методичної роботи;
  • ефективність використання навчальним закладом педагогічного та науково-педагогічного потенціалу і матеріальних ресурсів;
  • забезпечення розвитку та ефективність використання навчальним закладом матеріально-технічної бази.

    

В 2015 - 2016 навчальному році комплексний контроль закладів освіти району проходитиме згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 30 березня 2011 року № 311 (зі змінами від 08.10.2014 № 523) «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від  провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі загальної середньої і професійно-технічної освіти та  визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною інспекцією навчальних закладів»;

наказу МОН України від 25.01.2008 №34 «Про затвердження порядку здійснення державного контролю за діяльністю навчальних закладів»; 

наказу Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Запорізької міської ради від  20.05.2015 №216 р. «Про здійснення контролю за діяльністю навчальних закладів м.Запоріжжя»;

наказу територіального відділу освіти Жовтневого району від 25.05.2015 №224р «Про організацію роботи щодо планування перспективного контролю за діяльністю дошкільних навчальних закладів та загальноосвітніх навчальних закладів району»;

наказу територіального відділу освіти Жовтневого району від 10.06.2015 240р «Про затвердження перспективного плану-графіку контролю за діяльністю дошкільних навчальних закладів та загальноосвітніх навчальних закладів району»

Державна атестація та контроль навчальних закладів (додатки)