МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ВІДДІЛ ОСВІТИ ОЛЕКСАНДРІВСЬКОГО РАЙОНУ м.Запоріжжя

Конкурс ЦПРПП

Оголошення

 

про проведення конкурсу на  зайняття посад консультантів та практичних психологів  комунальної установи

«Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Запорізької міської ради

 та посад консультантів його відокремлених структурних підрозділів

 

Департамент освіти і науки Запорізької міської ради оголошує конкурс на зайняття посад консультантів та пракичних психологів  комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Запорізької міської ради та посад консультантів його відокремлених структурних підрозділів:

 

Найменування та місце знаходження  закладу

Комунальна установа «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Запорізької міської ради

Місце знаходження: вул. Леоніда Жаботинського, 20, м. Запоріжжя, 69061

Відокремлений структурний підрозділ Вознесенівського району

Місце знаходження: пр. Маяковського,4, м. Запоріжжя, 69035

Відокремлений структурний підрозділ Дніпровського району

Місце знаходження: вул. Бородінська, 1-А, м. Запоріжжя, 69096

Відокремлений структурний підрозділ Заводського району

Місце знаходження: вул. Радіаторна, 49, м. Запоріжжя, 69067

Відокремлений структурний підрозділ Комунарського району

Місце знаходження: вул. Степова,17, м. Запоріжжя, 69027

Відокремлений структурний підрозділ Олександрівського району

Місце знаходження: вул. Поштова,64, м. Запоріжжя, 69095

Відокремлений структурний підрозділ Хортицького району

Місце знаходження: вул. Задніпровська, 48-А, м. Запоріжжя, 69076

Відокремлений структурний підрозділ Шевченківського району

Місце знаходження: вул. Чарівна, 145-А, м. Запоріжжя, 69071.

Найменування посади та умови праці

Консультант/практичний психолог комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Запорізької міської ради, консультант відокремленого структурного підрозділу Центру

Посадовий оклад, надбавки, доплати та премії встановлюються згідно з трудовим договором, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»; Постанови Кабінету Міністрів України від 19.05.1999 №859 «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об’єднань державних підприємств»; наказу Міністерства освіти України від 26.09.2005 №557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ».

Кваліфікаційні вимоги до консультанта/практичного психолога Центру та консультанта  відокремленого структурного підрозділу Центру

Посаду консультанта/практичного психолога комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Запорізької міської ради, консультанта відокремленого структурного підрозділу Центру  може обіймати особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу педагогічну освіту ступеня  не нижче магістра,  стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менш як п’ять років, пройшла конкурсний відбір та визнана переможцем конкурсу.

Перелік, кінцевий строк і місце подання документів для участі у конкурсі

Особа, яка претендує на зайняття посади консультанта/практичного психолога комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Запорізької міської ради особисто подає такі документи:

- заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

- автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

- копію паспорта громадянина України;

- копію документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);

- документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;

 

-копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної)  роботи не менше п’яти  років на день їх подання;

- довідку про відсутність судимості;

- мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Документами про підтвердження  рівня володіння державною мовою можуть бути, зокрема, документи державного зразка про середню/вищу освіту, в яких зазначено про вивчення предмета/дисципліни, що підтверджують знання української мови, та посвідчення щодо вільного володіння державною мовою, отримані до 25 жовтня 2019 року.

Особа може надати інші документи, що підтверджують її професійні та/або моральні якості.

Копії документів, поданих до конкурсної комісії, завіряються власноручно власниками цих документів із додержанням вимог стандартів з діловодства.

Документи подаються до конкурсної комісії особисто (або уповноваженою згідно з довіреністю особою).

Документи приймаються впродовж 20 календарних днів від дня розміщення оголошення на сайті Запорізької міської ради  в приміщенні департаменту освіти і науки Запорізької міської ради (каб. № 6),

за адресою: вул. Незалежної України, 39-Б, м. Запоріжжя, 69019.

Особа, яка претендує на зайняття посади консультанта відокремленого структурного підрозділу  комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Запорізької міської ради особисто подає такі документи:

- заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

- автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

- копію паспорта громадянина України;

- копію документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);

- документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;

-копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної)  роботи не менше п’яти  років на день їх подання;

- довідку про відсутність судимості;

- довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;

- мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Документами про підтвердження  рівня володіння державною мовою можуть бути, зокрема, документи державного зразка про середню/вищу освіту, в яких зазначено про вивчення предмета/дисципліни, що підтверджують знання української мови, та посвідчення щодо вільного володіння державною мовою, отримані до 25 жовтня 2019 року.

Особа може надати інші документи, що підтверджують її професійні та/або моральні якості.

Копії документів, поданих до конкурсної комісії, завіряються власноручно власниками цих документів із додержанням вимог стандартів з діловодства.

Документи подаються до конкурсної комісії особисто (або уповноваженою згідно з довіреністю особою).

Документи приймаються впродовж 20 календарних днів від дня розміщення оголошення на сайті Запорізької міської ради  в приміщенні  територіальних відділів освіти:

- Вознесенівського району департаменту освіти і науки Запорізької міської ради  за адресою: пр. Маяковського,4, м. Запоріжжя, 69035;

 - Дніпровського району департаменту освіти і науки Запорізької міської ради  за адресою: вул. Бородінська, 1-А, м. Запоріжжя, 69096;

- Заводського району департаменту освіти і науки Запорізької міської ради  за адресою: вул. Радіаторна, 49, м. Запоріжжя, 69067;

- Комунарського району департаменту освіти і науки Запорізької міської ради  за адресою: вул. Степова,17, м. Запоріжжя, 69027;

- Олександрівського району департаменту освіти і науки Запорізької міської ради  за адресою: вул. Поштова,64, м. Запоріжжя, 69095;

- Хортицького району департаменту освіти і науки Запорізької міської ради  за адресою: вул. Задніпровська, 48-А, м. Запоріжжя, 69076;

- Шевченківського району департаменту освіти і науки Запорізької міської ради  за адресою: вул. Чарівна, 145-А, м. Запоріжжя, 69071.

Дата та місце початку конкурсного відбору, етапи його проведення та тривалість

Конкурсний відбір починається  з 17.09.2020  та складається з наступних етапів:

І етап: перевірка на знання законодавства у галузі освіти, зокрема:

1. Закон України «Про освіту»;

2. Закон України «Про повну загальну середню освіту»;

3. Закон України «Про дошкільну освіти»;

4. Закон України «Про позашкільну освіту»;

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 №800 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників» (із змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 1133 від 27.12.2019);

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 №672 «Деякі питання професійного розвитку педагогічних працівників»;

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 №545 «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр» (із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 617  від 22.08.2018);

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2018 №1190 «Про затвердження Положення про сертифікацію педагогічних працівників» (із змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів України №1094 від 24.12.2019);

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 №1341 «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій» (із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ №509 від 12.06.2019, №519 від 25.06.2020);

10. Постанова Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 №87 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти» (із змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 688 від 24.07.2019);

11. Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 №2011 №1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої  освіти» (із змінами, внесеними згідно з Постановами Кабінету Міністрів України № 538 від 07.08.2013№ 143 від 26.02.2020);

12. Концепція реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти  «Нова українська школа» на період до 2029 року, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 №988-р;

13. Наказ Міністерства освіти і науки України від 18.10.2019 №1313 «Деякі питання організації та проведення супервізії»;

14. Наказ Міністерства соціальної політики України від 10.08.2018 №1143 «Про затвердження професійного стандарту «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти»;

15.Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.11.2000 №522 «Про затвердження Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності» (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту№ 1352 від 30.11.2012, наказами Міністерства освіти і науки

№ 380 від 31.03.2015 та № 994 від 11.07.2017),

  що відбувається шляхом письмового тестування,  яка відбудеться 26.10.2020 о 14.00 у приміщенні Запорізького ліцею «Промінь» Запорізької міської ради Запорізької області  (Запорізька загальноосвітня вечірня школа ІІ-ІІІ ступенів

№ 31 Запорізької міської ради Запорізької областіза адресою:

69006, м. Запоріжжя, вул. Північне шосе, 37;

- ІІ етап: перевірка професійних компетентностей шляхом співбесіди з обговоренням мотиваційного листа кандидата, яка відбудеться 28.10.2020 о 9.00 у приміщенні Запорізького ліцею «Промінь» Запорізької міської ради Запорізької області  за адресою: 69006, м. Запоріжжя, вул. Північне шосе, 37

Прізвище та ім’я, номер телефону та адреса електронної пошти особи,  уповноваженої надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі в конкурсі

Діденко Руслана Михайлівна - головний спеціаліст територіального відділу освіти Вознесенівського району департаменту освіти і науки Запорізької міської ради, т.226-29-08; e-mail: tvo.vozn@zp.gov.ua;

Каплан Світлана Володимирівна - головний спеціаліст територіального відділу  освіти Дніпровського району департаменту освіти і науки Запорізької міської ради, т.224-88-51, е-mail: tvo.dnipr@zp.gov.ua;

Романіченко Лілія Сергіївна - головний спеціаліст територіального відділу  освіти Заводського району департаменту освіти і науки Запорізької міської ради, т.239-73-74, е-mail: tvo.zavod@zp.gov.ua;

Коляда Олена Сергіївна – методист районного методичного кабінету територіального відділу  освіти Комунарського району департаменту освіти і науки Запорізької міської ради, т. 239-71-08, е-mail: tvo.kom@zp.gov.ua;

Борисенко Ольга Ігорівна - головний спеціаліст територіального відділу освіти Олександрівського району департаменту освіти і науки Запорізької міської ради, т.226-05-72,  е-mail: tvo.olex@zp.gov.ua;

Ізбицька Олена Вікторівна - головний спеціаліст територіального відділу  освіти Хортицького району департаменту освіти і науки Запорізької міської ради, т.286-26-14, е-mail: tvo.hort@zp.gov.ua;

Кузнецов Артем Сергійович - головний спеціаліст територіального відділу освіти Шевченківського району департаменту освіти і науки Запорізької міської ради, т.286-23-21, е-mail: tvo.shev@zp.gov.ua.

Додаткова інформація про посадові обов’язки консультанта/практичного психолога  Центру

 

Іванова Вікторія Вікторівна, т. 708-24-09

 

 

Додатки-завдання