МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ВІДДІЛ ОСВІТИ ОЛЕКСАНДРІВСЬКОГО РАЙОНУ м.Запоріжжя

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

План роботи на 2014–2015 навчальний рік

План роботи територіального  відділу освіти, молоді та спорту Жовтневого району  управління освіти і науки департаменту освіти і науки,  молоді та спорту Запорізької міської ради на 2014–2015 навчальний рік включає аналіз діяльності територіального відділу освіти, молоді та спорту у 2013-2014 навчальному році та завдання на 2014-2015 навчальний рік.

 

Робота територіального  відділу освіти, молоді та спорту Жовтневого району управління освіти і науки департаменту освіти і науки, молоді та спорту Запорізької міської ради була спрямована на реалізацію державної політики в галузі освіти шляхом забезпечення виконання державних, регіональних та міських програм.

 

Головна мета діяльності територіального відділу освіти, молоді та спорту Жовтневого району у 2014 -2015 н.р.

Забезпечення мешканців Жовтневого району доступною та якісною освітою на засадах демократизації освіти, соціального захисту учасників навчально-виховного процесу, культивації суспільної моралі та духовності в освітній процес, інноваційного розвитку освіти.

 

Проблемні питання:

 • Забезпечення потреби мешканців району у доступній дошкільній освіті;
 • Задоволення потреби дошкільних навчальних закладів у кваліфікованих кадрах;
 • Збереження здоров’я дітей: забезпечення комплектації медичними працівниками навчальних закладів, поступова ліквідація занять у ІІ зміну;
 • Розвиток матеріально технічної бази навчальних закладів;
 • Забезпечення виконання натуральних та фізіологічних норм харчування дітей;
 • Забезпечення високої якості уроку;
 • Навчально-методичне, матеріально-технічне та інформаційне забезпечення профільного навчання для досягнення його практичної спрямованості та результативності;
 • Підвищення рівня ІКТ-компетентності вчителів загальноосвітніх навчальних закладів району;
 • Підготовка відповідальних управлінців з новим економічним та соціальним мисленням, глибокими знаннями прогресивних методів господарювання, практичними навичками використання сучасних інформаційних технологій, вмінням діяти і працювати в умовах ринку.

 

Основні завдання на 2014-2015н.р.:

 • продовжити роботу по формуванню оптимальної мережі дошкільних навчальних закладів відповідно до потреб населення та забезпеченню дошкільних навчальних закладів кваліфікованими спеціалістами;
 • охоплення дітей дошкільною освітою, забезпечення уніфікованої електронної реєстрації дитячого населення району від 0 до 6 років;
 • відновити роботу дошкільного навчального закладу (ясел-садку) №1 «Дивосвіт»;
 • створити у навчальних закладах здоров’язберігаюче середовище –оптимальні умови для навчання, виховання, фізичного розвитку дітей;
 • збереження і зміцнення їх здоров’я;
 • запобігання усім видам травматизму;
 • забезпечення якісного харчування та медичного обслуговування;
 • сприяти розвитку мережі навчальних закладів для дітей з освітніми потребами;
 • продовжити роботу щодо ліквідації підзміни у загальноосвітніх навчальних закладах району;
 • забезпечити матеріальні та соціальні гарантії професійної самореалізації педагогів, соціальний захист усіх учасників навчально - виховного процесу;
 • орієнтувати зміст науково-методичної роботи на підвищення професійної компетентності вчителів з метою забезпечення якості уроку;
 • активізувати процес и впровадження в навчальних закладах інноваційних педагогічних технологій, що спрямовані на розкриття інтелектуальних, творчих здібностей дитини, на задоволення її потреб у самовдосконаленні;
 • забезпечувати інформаційну підтримку навчально-виховного процесу за рахунок модернізації діяльності шкільних бібліотек та використання сучасних інформаційних технологій;
 • забезпечити розвиток системи профільного навчання шляхом впровадження різних форм організації профільного навчання в старшій школі та якісної допрофільної підготовки;
 • забезпечити розвиток системи виховання на засадах загальнолюдських, полікультурних, громадянських, державницьких та військово-патріотичних цінностей;
 • сприяти діяльності учнівського самоврядування, координувати взаємодію учасників навчально-виховного процесу та представників громадськості щодо реалізації учнівських ініціатив;
 • забезпечити функціонування єдиного освітнього інформаційного середовища, впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес та подальшу інформатизацію управлінських процесів;
 • Забезпечення необхідних умов для  функціонування навчальних закладів в осінньо-зимовий період;
 • зміцнювати матеріально-технічну базу навчальних закладів