МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ВІДДІЛ ОСВІТИ ОЛЕКСАНДРІВСЬКОГО РАЙОНУ м.Запоріжжя

Працівники відділу

Територіальний відділ освіти Олександрівського району департаменту освіти і науки Запорізької міської ради складається з таких структурних підрозділів:

  • Апарат управління;

  • Районний методичний кабінет територіального відділу освіти Олександрівського району;

  • Районна психолого-медико-педагогічна консультація;

  • Централізована бухгалтерія;

  • Територіальна група централізованого господарчого обслуговування та технічного нагляду за станом будівель та споруд  закладів освіти Олександрівського району;

  • Логопедичний пункт.

 

 

Очолює територіальний відділ освіти

 

Єременко Лідія Вячеславівна.

 

Забезпечує загальне керівництво підрозділами територіального відділу, загальноосвітніми та дошкільними навчальними закладами Олександрівського району, реалізовує державну політику в галузі освіти.

 

Контактний телефон: (061) 226-05-71 
Еmail: tvo.olex@zp.gov.ua

 

 

Секретар керівника, відповідає за ведення  діловодства у територіальному відділі, прийом кореспонденції,  листів, заяв, скарг громадян; оформлення зворотньої інформації.

 

Контактний телефон: (061) 226-05-70

 

Борисенко Ольга Ігорівна

 

Головний спеціаліст ТВО, відповідає за організацію кадрової роботи, за організацію та проведення атестаційного періоду  в освітніх закладах району, ведення обліку військовозобов’язаних і призовників в закладах освіти району.

 

Контактний телефон: (061) 226-05-72

 

Даневська Віра Олександрівна 

 

Головний спеціаліст ТВО, здійснює контроль за дотриманням навчальними закладами району  державних стандартів щодо формування  та виконання робочих  навчальних планів; відповідає за замовлення та видачу бланків суворої звітності, документів про освіту;  організацію  державної підсумкової атестації учнів, екстернат,  відповідає за проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників ЗНЗ.

 

Контактний телефон: (061) 226-05-74

 

Ткач Наталія Олександрівна

 

Головний спеціаліст ТВО, забезпечує реалізацію державної політики у сфері дошкільної освіти; забезпечує ведення обліку дітей дошкільного віку, визначення доцільної  мережі дошкільних навчальних закладів в районі.

 

Контактний телефон: (061) 226-05-73

 

Нечет Алла Олегівна

 

Головний спеціаліст ТВО, відповідає за створення умов для здобуття повної загальної середньої освіти, за облік дітей і підлітків шкільного віку, статистичну звітність щодо працевлаштування випускників, за профорієнтаційну роботу, за організацію інклюзивної освіти,  організує збір і опрацювання інформації для надання статистичної звітності про розвиток освіти в районі, контролює створення умов у виконанні вимог чинного законодавства з охорони дитинства, реального забезпечення прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з малозабезпечених, багатодітних сімей, дітей-інвалідів та інших категорій, що опинилися в складних життєвих умовах, стан організації літнього відпочинку учнів в таборах, інформує службу у справах дітей Олександрівського району, центри соціальних служб, службу сім’ї та молоді про виявлені факти порушень прав дітей,  організацію та дотримання нормативних вимог щодо харчування учнів в школах району,  здійснює координацію спортивно-масових заходів в районі.

 

Контактний телефон: (061)226-05-78

 

 

Очеретнюк Тетяна Леонідівна

 

Директор інклюзивно-ресурсного центру по Олександрівському району.

Забезпечує надання послуг ІРЦ:

- проведення комплексної оцінки з метою визначення особливих освітніх потреб дитини, розроблення рекомендацій щодо програми навчання;

- надання психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами, проведення корекційно- розвиткових занять;

- надання консультацій та взаємодія з педагогічними працівниками дошкільних, загальноосвітніх та професійно- технічних навчальних закладів з питань організації інклюзивного навчання;

- надання консультативно-психологічної допомоги батькам;

- взаємодія з педагогічними працівниками закладів щодо виконання рекомендацій, зазначених у висновку центру, проведення оцінки розвитку дитини з особливими освітніми потребами;

- впровадження інформаційно-просвітницької діяльності.

 

Контактний телефон: (061) 707-20-12

 

 

 

Кущ Лариса Ігорівна

 

Начальник територіальної групи централізованого господарчого обслуговування та технічного нагляду за станом будівель та споруд  закладів освіти Олександрівського району,  відповідає за  організацію проведення ремонтних робіт в освітніх закладах, розробку планів поточних і капітальних ремонтів основних фондів територіального відділу  (приміщень, систем водопостачання); складання кошторисів господарських витрат, ведення обліку витрат матеріалів та складання відповідної звітності.

 

Контактний телефон: (061) 226-05-81

Семенцова Анна Павлівна

 

Інженер будівельник територіальної групи  централізованого господарчого обслуговування та технічного нагляду за станом будівель та споруд  закладів освіти Олександрівського району

 

Контактний телефон: (061) 226-05-81
 

Боровик Олександр Юрійович

 

Інженер енергетик територіальної групи  централізованого господарчого обслуговування та технічного нагляду за станом будівель та споруд  закладів освіти Олександрівського району, відповідає за електричне господарство по територіальному відділу освіти та навчально-виховним закладам підпорядкованим територіальному відділу освіти Олександрівського району, за ведення технічної документації стосовно енергетичних питань (розподілу енергетичних мереж, креслення тощо), контролює технічний стан електрообладнання та приладів в електрощитових.

 

Контактний телефон: (061) 226-05-81

 

Сідельська Тетяна Павлівна

 

Архіваріус територіальної групи  централізованого господарчого обслуговування та технічного нагляду за станом будівель та споруд  закладів освіти Олександрівського району,  відповідає за  видачу архівних документів.

 

Контактний телефон: (061) 226-05-81

 

Баканова Катерина Євгенівна 

Інженер з питань охорони праці та техніки безпеки групи централізованого господарчого обслуговування закладів територіального відділу освіти, контролює  своєчасність розслідування нещасних випадків; дотримання чинного законодавства, галузевих та інших нормативних актів, приписів органів державного нагляду за охороною праці, відповідає за своєчасне проведення навчання та інструктажів працюючих з охорони праці, атестації посадових осіб з питань безпеки праці. Здійснює контроль за використанням бібліотечного фонду. Відповідає за організацію медичного обслуговування учнів.

 

Контактний телефон: (061) 226-05-92

 

Бірзул Світлана Анатоліївна 

 

Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії,  забезпечує організацію бухгалтерського обліку в централізованій бухгалтерії та закладах освіти району, здійснює контроль за раціональним використанням  матеріальних, фінансових ресурсів; організовує бухгалтерський облік виконання кошторисів.

 

Контактний телефон: (061) 226-05-80

 

Колонтаєвська Зінаїда Сергіївна

 

Заступник головного бухгалтера  централізованої бухгалтерії, є головою тендерного комітету, відповідає за складання кошторису спеціального фонду, складання звітів. 

 

Контактний телефон: (061) 226-05-83

 

Котенко Лариса Григорівна

 

Провідний спеціаліст централізованої бухгалтерії, відповідає за планування бюджету територіального відділу, контроль за його виконанням,  складання кошторисів, штатних розписів загальноосвітніх навчальних закладів.

 

Контактний телефон: (061) 226-05-87

 

Глазунова Людмила  Віталіївна

 

Провідний спеціаліст централізованої бухгалтерії, відповідає за складання кошторисів в частині комунальних послуг, планування видатків харчування навчальних закладів району.

 

Контактний телефон: (061) 226-05-87
 

 

 

Юрисконсульт, надає  консультації з правових питань.

 

Контактний телефон: (061) 226-05-92

 

Соціальний захист працівників закладів освіти району здійснює голова Ради районної організації профспілки працівників освіти і науки України Тюпа Клавдія Федорівна.

Контактний телефон: (061) 226-05-75

 

Для організації методичної роботи, підвищення кваліфікації педагогічних працівників при територіальному відділі діє районний методичний підрозділ Інформаційно-аналітичного методичного центру департаменту освіти і науки, молоді та спорту Запорізької міської ради.

 

 

Пудак Катерина Іванівна

 

Завідувач районного методичного  кабінету територіального відділу освіти Олександрівського району, здійснює керівництво РМЦ (планування, організація і контроль за виконанням планів роботи, визначення основних напрямків роботи РМЦ), відповідає за  координацію програмно-методичного забезпечення викладання навчальних предметів.

 

Контактний телефон: (061) 226-05-77

 

Ухналь Олена Борисівна

 

Методист районного методичного  кабінету територіального відділу освіти Олександрівського району з координації діяльності щодо створення виховного та розвивального середовища.

 

Контактний телефон: (061) 226-05-76

 

Cторінка на ЗапоВікі

 

Соколенко Світлана Леонідівна 

 

Методист районного методичного  кабінету територіального відділу освіти Олександрівського району з координації дошкільної та початкової освіти.

Блог "АГЕНІЯ НУШ"

Контактний телефон: (061) 226-05-73